ارتودنسی لینگوال

ارتودنسی لینگوال یا ارتودنسی از پشت دندان ها یکی از روشهایی که در دسته ارتودنسی نامرئی جای میگرد. روش ارتودنسی لینگوال یا ارتودنسی پشت دندانی که در آن براکت های ارتودنسی و سیم متصل به براکت ها از پشت به دندانها چسبانده می شود ، با اعمال نیرو از پشت دندان ها ، هدایت دندان ها به محل مناسب را به عهده دارد.
یکی از دغدغه های افرادی که می خواهند از درمان ارتودنسی برای افزایش زیبایی دندان ها و بهبود عملکرد دندان هایشان بهره ببرند ایراد قابل مشاهده بودن دستگاه ارتودنسی در دهانشان می باشد ، شاید به همین دلیل برخی افراد از شروع درمان منصرف یا به سختی درمان را با روش های مرسوم ارتودنسی انجام می دهند. اما با وجود روش ارتودنسی لینگوال دیگر نگرانی بابت دیده شدن ابزار و لوازم ارتودنسی در دهان نخواهید داشت ، زیرا براکت های ارتودنسی از پشت دندان ها متصل و اعمال فشار را برای حرکت دندان در جای مناسب انجام میدهند.

مزایای ارتودنسی لینگوال

غیر قابل مشاهده بودن ارتودنسی لینگوال مزیت اصلی این روش است. بهبود اعتماد به نفس در روابط اجتماعی و حرفه ای عدم برخورد به لب ها و گونه و کاهش ناراحتی در هنگام طی دوره درمان

معایب ارتودنسی لینگوال

از معایب ارتودنسی لینگوال می توان به جایگزاری سخت براکت های این نوع ارتودنسی توسط دندانپزشک متخصص ارتودنسی نام برد. سختی درمان نه تنها برای دندانپزشک می باشد بلکه حتی زمانی که برای ملاقات دندانپزشک می گذارید وقت بیشتری هم برای شما هم برای دندانپزشک می برد. ارتودنسی لینگوال هزینه بیشتری نسبت به ارتودنسی با براکت های فلزی از جلوی دندان خواهد داشت. قطعهای زبان شما کنجکاو خواهد بود ، به این معنا که قادر نخواهد بود از براکت های ارتودنسی زبانی دور بماند ، اما در هر صورت زبان میپذیرد چیزی جای آن را گرفته و مجبور است تا پایان درمان با آن کنار بیاید.

ارتودنسی متحرک

این درمان ارتودنسی به دلیل شکنندگی زمان درمان را افزایش می دهد ، تغذیه و مراقبت بیشتری را نیاز دارد و اگر از فاصله نزدیک به آن نگاه کنند قابل دیدن است. در هر حال اگر می خواهید کاملا دستگاه ارتودنسی در دهان پنهان باشد بهتر است از روش های دیگر مانند ارتودنسی نامرئی که نوعی ارتودنسی متحرک است و ارتودنسی لینگوال یا ارتودنسی پشت دندانی استفاده کنید.